Heeft u een klacht?

Opstal Adviseurs wil graag dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht, dan vragen wij u om dit aan ons te laten weten. Wij doen ons best om een passende oplossing te zoeken. In deze regeling leggen wij uit hoe u een klacht indient en welke stappen doorlopen kunnen of moeten worden.

Wat bedoelen we met klachten?
Een klacht is elke telefonische of schriftelijke melding of reactie van u aan ons waaruit blijkt dat aan uw verwachting niet is voldaan. Een misverstand dat wij snel kunnen verhelpen valt niet onder een klacht.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Geef uw klacht eerst aan Opstal Adviseurs door. Verwachtte u een andere oplossing of komen wij er samen niet uit dan kunt u terecht bij een onafhankelijke partij.

De klachtenprocedure is:

 • Stap 1: bij de behandelende adviseur van Opstal Adviseurs
  U kunt een klacht telefonisch, schriftelijk of via e-mail bij ons indienen.
 • Stap 2: bij de directie van Opstal Adviseurs
  Wanneer u niet tot een oplossing komt met uw adviseur, dan is het mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de directie. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via e-mail. Wij doen opnieuw onderzoek naar uw klacht en bekijken het antwoord dat eerder is gegeven.
 • Stap 3: naar een onafhankelijke klachtenorganisatie
  Is uw klacht niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan een klachtenorganisatie.

Klachtenprocedure bij Opstal Adviseurs
Als u een klacht heeft vragen wij u om uw klacht binnen 4 weken na de gebeurtenis te melden bij Opstal Adviseurs.

Voor de afhandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • uw contactgegevens (adres, telefoon en e-mailadres);
 • een omschrijving van uw klacht.

Heeft u informatie die uw klacht duidelijker maakt? Stuur dan kopieën van de informatie mee. De contactgegevens van Opstal Adviseurs zijn:

Opstal Adviseurs
Trompet 2990
1967 DD Heemskerk
Nederland
Telefoon: +31 (0)85 0602130
E-mail: [email protected]
www.opstaladviseurs.nl

Wat gebeurt er daarna?
Wij nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. U krijgt altijd binnen 10 werkdagen bericht met:
– het antwoord; of
– een ontvangstbevestiging. Hierin staat ook wanneer u inhoudelijk antwoord krijgt.

Klachtenorganisaties:

Taxaties:

Energielabels:
Neem dan contact op met de certificaathouder die het label geregistreerd heeft. De naam van de certificaathouder staat op het energielabel.

Vindt u dat de certificaathouder uw melding niet goed afhandelt? Neem dan contact op met de certificerende instelling. Deze instelling controleert de certificaathouder. De naam vindt u ook op het energielabel.