­Energielabels voor woningbouw­corporaties

zo voorzie je 1.500+ woningen in 1 jaar met NTA 8800 labels

Nieuwe energielabels voor woningbouwcorporaties: dat is een flinke uitdaging. Daarnaast is het belangrijk te begrijpen waarom veel energielabels verouderd zijn, wat NTA 8800 is en hoe je als woningbouwcorporatie jouw portfolio kan laten voldoen aan het klimaatakkoord voor 2030.


Nieuwe energielabels voor woningbouwcorporaties, waarom zou je daarvoor kiezen?

Als woningbouwcorporatie ben je ervan op de hoogte dat alle woningen die verhuurd worden, voorzien moeten zijn van een geldig energielabel. De meeste energielabels zijn na afgifte 10 jaar geldig en sinds 2021 is de methodiek van het labelen veranderd. Woningen die voor 2021 gelabeld zijn, en toen voldeden aan label C, voldoen mogelijk niet langer aan label C. Deze nieuwe methodiek heet de NTA 8800.

Wat is de NTA 8800? 

De NTA 8800 is een rekenmethode die wordt gebruikt voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. Het staat voor Nederlands Technische Afspraak 8800 en is in januari 2021 ingevoerd ter vervanging van het oude energielabel.

De NTA 8800 heeft als doel een transparante en eenduidige bepalingsmethode te zijn voor de energieprestatie van gebouwen, gebaseerd op de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Deze methodiek houdt rekening met verschillende energieprestatie indicatoren zoals energiebehoefte, primair fosiel energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie (BENG 1, 2 en 3). Het energielabel volgens de NTA 8800 geeft een indicatie van de energiezuinigheid van een gebouw en is verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van woningen en utiliteitsgebouwen. De NTA 8800 is te downloaden bij NEN

Wat als mijn woningen wel energielabel C hebben maar niet volgens de NTA 8800?

Hebben de woningen energielabel D? Maar ze zijn niet volgens de NTA 8800 beoordeeld (dus voor januari 2021)? Dit betekent waarschijnlijk dat ze zijn beoordeeld volgens de oude methodiek.
Hoewel het oude energielabel D een indicatie geeft van een bepaald energiezuinigheidsniveau, kan het zijn dat de beoordeling volgens de NTA 8800 tot andere resultaten leidt. Het is raadzaam om een professionele energieprestatieadviseur te raadplegen. Zij kunnen helpen bij het beoordelen van je woningen volgens de NTA 8800-norm, zodat je een nauwkeurig en actueel inzicht krijgt in de energieprestaties van je vastgoed.
Voor 2030 moeten alle woningen die verhuurd worden voldoen aan energielabel D, maar wel volgens de NTA 8800 norm. Daarom is het belangrijk om woningen die volgens de oude methodiek zijn beoordeeld opnieuw te beoordelen.

Wat zijn de consequenties van het niet hebben van een label D in 2030?

Volgens het Klimaatakkoord moeten voor 2030 alle verhuurde woningen voldoen aan energielabel D (volgens de NTA 8800 norm). Heb je woningen zonder energielabel D? Of zijn ze volgens de oude norm beoordeeld? Dan kan het voorkomen dat je een woning niet meer (opnieuw) mag verhuren. Ook kan het invloed hebben op subsidies.

Het is dus belangrijk om op tijd te investeren in de benodigde energieverbeteringen om aan de eisen van het Klimaatakkoord te voldoen.

Energielabels voor woningbouwcorporaties

NTA 8800 en de nieuwe BENG eisen, waar moet ik op letten met mijn vastgoedportefeuille?

De BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) zijn een set energieprestatie-eisen voor nieuwbouwprojecten in Nederland. Deze gelden sinds januari 2021. Deze BENG-eisen vervangen de voormalige EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) en stellen strengere normen voor de energieprestatie van gebouwen.
De drie belangrijkste BENG-eisen zijn:

 • BENG 1: Maximale energiebehoefte (kWh/m² per jaar) – De gebouwschil en installaties moeten zo ontworpen zijn dat de energiebehoefte van een gebouw beperkt blijft.
 • BENG 2: Maximaal primair energiegebruik (kWh/m² per jaar) – Het totale energiegebruik van een gebouw, inclusief het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, mag een bepaalde grens niet overschrijden.
 • BENG 3: Minimaal aandeel hernieuwbare energie (%) – Er moet een minimumpercentage aan hernieuwbare energiebronnen aanwezig zijn in de energievoorziening van een gebouw.

De precieze waarden en eisen kunnen verschillen op basis van het gebouwtype, functie en oppervlakte. Het doel van de BENG-eisen is om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen, met als uiteindelijk doel het realiseren van bijna energieneutrale gebouwen.

Waarom wil je als woningbouwcorporatie snel je vastgoedportefeuille labelen volgens de NTA 8800?

Volgens het Klimaatakkoord moeten voor 2030 alle verhuurde woningen voldoen aan energielabel D. Bij het toekennen van nieuwe energielabels voor woningbouwcorporaties wil je niet te lang wachten: bij een te laag energielabel moet je jezelf de tijd gunnen voor het verduurzamen van je vastgoedportefeuille.

Het verduurzamen van een grote portefeuille woningen vergt veel van een organisatie. Je moet als woningbouwcorporatie aan de slag met aanbestedingen, aannemers, plannen maken en uitvoeren. Daarnaast is goed overleg met zittende huurders van groot belang voor een soepel proces en vlotte doorstroom van het labeltraject.

Hoe kan ik een vastgoedportefeuille met veel woningen binnen een jaar voorzien van nieuwe energielabels volgens de NTA 8800?

Als je een vastgoedportefeuille gaat voorzien van labels volgens de NTA 8800 methodiek, is het verstandig om de volgende stappen te doorlopen:

 1. Zoek een energielabel-adviseur
  Ga op zoek naar een goede samenwerkingspartner  die ISO9001 en BRL 9500 gecertificeerd is en ervaring heeft met grote portefeuilles.

 2. Laat je portfolio inventariseren
  Zo kun je een plan en planning maken: waar kun je het best beginnen? Zo kun je panden in slechte staat een hogere prioriteit geven bij het labelen zodat je zo veel mogelijk tijd over hebt voor het verduurzamen. 

 3. Maak een planning met de inventarisatie
  Welke labels vervallen eerst? Welke labels zijn het slechtst? Welke woningen moet de meeste verduurzaming nodig? Neem het mee in je beoordelingsplanning. Zo heb je minder verrassingen in het eventuele vervolgwerk dat er op je af komt.

 4. Laat je woningen labelen
  Ga over naar de uitvoer- laat al je woningen daadwerkelijk labelen. Hierbij hou jij, als verantwoordelijke bij een woningbouwcorporatie, rekening met het volgende:
  1. Laat de communicatie met je huurders over aan je energielabel-adviseur. Soms heb je lastige huurders die niet meewerken, afspraken niet nakomen en energieadviseurs die geen toegang tot de woning krijgt. Hier wil jij geen rol in spelen. 
  2. Zorg ervoor dat je adviseur een dossier opbouwt over de woningen waar problemen geconstateerd worden. Zo heb je een juridische basis als je in een geschil met huurders belandt. 
  3. Zorg ervoor dat de planning en voortgang van je energielabel-adviseur inzichtelijk is. Werk bij voorkeur samen in een online portal om de planning en voortgang per complex inzichtelijk te houden. 
  4. Zorg ervoor dat hele wooncomplexen op dezelfde datum een label toegekend krijgen. Zo hou jij overzicht en is het eenvoudiger de woningen opnieuw te labelen als de geldigheidsduur van de huidige labels is verlopen (over 10 jaar). 
  5. Werk goed samen met je partner en maak afspraken over het aanleveren van documentatie zoals tekeningen, installaties en verduurzaming. Een goede online portal helpt je bij het managen van je adviseur. 
  6. Zoek een adviseur die BRL-gecertificeerd is. Deze mogen zelf labels afmelden en dat bespaart tijd, administratie, fouten en geld. 
  7. Mocht je geen label D behalen? Laat je samenwerkingspartner meedenken en quick wins adviseren als de labels niet voldoen aan NTA880

Wat doe je als je jouw woningen hebt voorzien van nieuwe energielabels?

Gefeliciteerd! Alle woningen zijn voorzien van nieuwe energielabels die voldoen aan de meest recente eisen. Zo kun je na 2030 gewoon blijven verhuren en laat je geen woningen leeg staan. Blijkt het dat meerdere woningen niet voldoen aan minimaal energielabel D? Dan heb je nu nog ruim de tijd om te verduurzamen.

Download nu onze infographic en ontdek…

EBOOK: 1.500+ WONINGEN VAN
EEN ENERGIELABEL VOORZIEN?

Hoe zorgen woningbouwcorporaties ervoor dat 500+ woningen op tijd van een energielabel worden voorzien? Download de infographic van Opstal Adviseurs en ontdek hoe jij dit aanpakt.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.